Αγαπημένα Δώρο
καλάθι (αδειάζω) 0
Το καλάθι σας είναι άδειο
Μενού
Επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά μας!
 ημέρες  ημέρα  :  :
60% εκπτώσεις στα προϊόντα μας!

Γενικοί όροι πώλησης

ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η παραγγελία προϊόντων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο Diamant-Anvers.gr στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ιστότοπου Diamant-Anvers.gr υπόκειται σε αποδοχή από τον αγοραστή και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον τελευταίο όλων των γενικών όρων πώληση που ορίζεται παρακάτω. Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης είναι δεσμευτικοί για τον αγοραστή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ρήτρες που έχει προσθέσει - εκτός από τη ρητή συμφωνία του πωλητή - και ανεξάρτητα από τα διαφημιστικά έγγραφα που εκδίδει η εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE.

Η αποδοχή του αγοραστή αποδεικνύεται από την υπογραφή του στο έντυπο παραγγελίας, καθώς και από την πληρωμή της παραγγελίας του με ταχυδρομική επιταγή, χρηματική εντολή ή πιστωτική κάρτα.

Αυτή η διπλή προσέγγιση είναι ισοδύναμη για να αναγνωρίσει ο αγοραστής ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και ότι εγκρίνει όλους τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. 

Εκτός από τις περιπτώσεις που περιορίζονται από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, το έντυπο παραγγελίας που υπογράφεται από τον αγοραστή, αποτελεί τελική παραγγελία και δεν μπορεί να ανακληθεί. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η DIRECTGLOBE GROUPE καλεί τους πελάτες που έχουν συνδεθεί στον ηλεκτρονικό της κατάλογο εξ αποστάσεως πωλήσεων να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω γενικούς όρους πώλησης, προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε πραγματική παραγγελία για προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτόν τον κατάλογο.

Άρθρο 1: αντικείμενο

Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης στοχεύουν στον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του αγοραστή σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της ιστοσελίδας Diamant-Anvers.gr στο πλαίσιο ενός συστήματος εξ αποστάσεως πωλήσεων. 

Η σύμβαση που συνάπτεται σε περίπτωση αποτελεσματικής παραγγελίας εντός του πλαισίου και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, εμπίπτει στους κανονισμούς της εξ αποστάσεως πώλησης, όπως προκύπτει ιδίως από τον Κώδικα Καταναλωτή, καθώς και από τον ειδικές διατάξεις που αναφέρονται παρακάτω. 

Άρθρο 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπεύθυνος της προσφοράς είναι η SARL DIRECTGLOBE GROUPE, μια εταιρεία περιορισμένων ευθυνών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Παρισιού με αριθμό 505309021, η οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την αναμετάδοση του ηλεκτρονικού καταλόγου της ιστοσελίδας Diamant-Anvers. com

Τα στοιχεία επικοινωνίας της SARL DIRECTGLOBE GROUPE είναι τα εξής:

- διεύθυνση: SARL DIRECTGLOBE GROUPE - 149 Ave du Maine - 75014 Παρίσι

- τηλέφωνο: 08. 00. 90. 46. 03

- φαξ: 08. 05. 70. 10. 18

- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@Diamant-Anvers.gr

Οι συντάκτες της προσφοράς πώλησης που διέπεται από αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης είναι: 

DIRECTGLOBE GROUPE, εταιρεία περιορισμένων ευθυνών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Παρισιού με αριθμό SIRET: 505 309 021 

Η SARL DIRECTGLOBE GROUPE, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης της προσφοράς, θα είναι ο συνομιλητής των αγοραστών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας παραπάνω). 

Σημείωση: για τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης 30 ημερών, βλ. άρθρο 7. 

Άρθρο 3: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τα προϊόντα που προσφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ιστότοπου Diamant-Anvers.gr και των οποίων η εξ αποστάσεως πώληση διέπεται από αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

- Σχετικά προϊόντα: το όνομα, τα συστατικά, το βάρος των λίθων, η ποσότητα, το χρώμα, καθώς και οι ιδιαιτερότητες είναι ακριβείς για κάθε ένα από τα προϊόντα στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ιστότοπου Diamant-Anvers.gr. Όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην παραγγελία που υποβάλλει ο αγοραστής και δίνονται ενδεικτικά. Σε κάθε περίπτωση, οι φωτογραφίες παρουσίασης των προϊόντων που προσφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ιστότοπου Diamant-Anvers.gr δεν είναι συμβατικές και δεν μπορούν να δεσμεύσουν την ευθύνη του πωλητή έναντι του αγοραστή. 

- Διαθεσιμότητα του αγαθού ή της υπηρεσίας: τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ιστότοπου Diamant-Anvers.gr και των οποίων η εξ αποστάσεως πώληση διέπεται από αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης, είναι διαθέσιμα υπό όλες τις κρατήσεις, θα σας αποσταλεί ένα e-mail να σταλεί για επιβεβαίωση παραγγελίας και διαθεσιμότητα αποθεμάτων.

- Μέθοδοι και συμβουλές χρήσης: αυτά τα στοιχεία υποδεικνύονται για καθένα από τα προϊόντα που προσφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ιστότοπου Diamant-Anvers.gr το αργότερο κατά την παράδοση του σχετικού προϊόντος ή στον ίδιο τον ηλεκτρονικό κατάλογο με την υπόθεση ή τη λειτουργία η χρήση του υπό εξέταση προϊόντος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της πράξης αγοράς. 

- Τρόποι παράδοσης: οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν την παράδοση του προϊόντος που παρήγγειλε ο αγοραστής στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ιστότοπου Diamant-Anvers.gr προσδιορίζονται στο άρθρο 9 παρακάτω. 

Άρθρο 4: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ

Οι ιστότοποι DIRECTGLOBE GROUPE παρουσιάζουν τα προς πώληση προϊόντα με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη συμμόρφωση με το άρθρο L 111-1 του Κώδικα Καταναλωτή, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο αγοραστή να γνωρίζει πριν πάρει την τελική παραγγελία τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. που θέλει να αγοράσει.

Τα έγγραφα που σχετίζονται με τα προϊόντα στους ιστότοπους της DIRECTGLOBE GROUPE (περιγραφές, τεχνικά αρχεία, φωτογραφίες, σχέδια, σχέδια, γραφικά κ.λπ.) παρέχονται μόνο για ενημέρωση και δεν δεσμεύουν την DIRECTGLOBE GROUPE να σεβαστεί την πραγματικότητα του προϊόντος. , και δεν μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα μιας παραγγελίας ή μιας πώλησης. Η DIRECTGLOBE GROUPE δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποχρεωθεί να αποζημιώσει ή να ακυρώσει μια παραγγελία λόγω αδυναμίας χρήσης του προϊόντος που αγοράστηκε για λόγο ασυμβατότητας με το(τα) συστατικό(α) του προϊόντος.

Τα προϊόντα και οι τιμές που παρουσιάζονται στους ιστότοπους του DIRECTGLOBE GROUPE ισχύουν μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και δεν επιφέρουν καμία αποζημίωση σε περίπτωση ρήξης ή ακύρωσης.

Οι προσφορές πωλήσεων που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ιστότοπου Diamant-Anvers.gr, που διέπονται από αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης, ισχύουν για οποιοδήποτε προϊόν που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο, εφόσον παραμένει στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμο. 

Άρθρο 5: ΤΙΜΗ

Η τιμή αναγράφεται για κάθε ένα από τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της ιστοσελίδας Diamant-Anvers.gr σε ευρώ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι κατά τη διαδικασία παραγγελίας Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο για κάθε ένα από τα προσφερόμενα προϊόντα. 

Η τιμή που εγγυάται ο αγοραστής είναι αυτή που εμφανίζεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ιστότοπου Diamant-Anvers.gr την ημερομηνία αγοράς, η οποία υλοποιείται με την αποδοχή της προσφοράς από τον αγοραστή υπό τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 6 παρακάτω. 

Η τιμή πρέπει να καταβληθεί πλήρως κατά την παραγγελία, με την επιφύλαξη των όρων υπαναχώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρακάτω. 

Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές πώλησης που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό του κατάλογο ανά πάσα στιγμή.

Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η τιμή πώλησης που χρησιμοποιείται για την αγορά ενός προϊόντος αντιστοιχεί σε αυτή που παρατηρείται διαδικτυακά κατά την καταχώρηση της παραγγελίας στον ιστότοπο (εκτός από τυπογραφικά λάθη).

Τυχόν έξοδα παράδοσης και ασφάλισης είναι ευθύνη του πελάτη και τιμολογούνται επιπλέον της τιμής πώλησης των προϊόντων.

Ο πελάτης θα ενημερώνεται πάντα πριν από την τελική καταγραφή της παραγγελίας του για τα έξοδα παράδοσης που σχετίζονται με την εν λόγω παραγγελία και θα ζητείται πληρωμή από τον πελάτη για το συνολικό ποσό της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των προϊόντων που παρήγγειλε συν τα έξοδα αποστολής . Έτσι, η επιβεβαίωση της συμφωνίας πληρωμής της παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται ότι ο τελευταίος συμφωνεί να πληρώσει τα σχετικά έξοδα παράδοσης. Ως εκ τούτου, τα έξοδα παράδοσης δεν μπορούν να αποτελέσουν έγκυρο λόγο για την αμφισβήτηση της παραγγελίας μετά την τελική καταχώρισή της.

Άρθρο 6: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η αποδοχή της προσφοράς από τον αγοραστή επισημοποιείται με την υπογραφή των γενικών όρων πώλησης καθώς και της φόρμας παραγγελίας, όλες οι ακόλουθες πληροφορίες, ορισμένες από τις οποίες, σημειωμένες με έντονους χαρακτήρες, πρέπει να συμπληρωθούν από τον αγοραστή (αναφορά τραπεζικών στοιχείων ιδίως) . 

Όνομα αγοραστή 

Όνομα 

Διεύθυνση 

Διεύθυνση παράδοσης (αν είναι διαφορετική) 

Ε-mail 

Τηλέφωνο (προαιρετικό)

Επιβεβαίωση της παραγγελίας κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας: 

- περιγραφή προϊόντος (με παραπομπές) 

- ποσότητα παραγγελίας 

- τιμή 

- τρόποι πληρωμής (τραπεζική κάρτα, επιταγή, χρηματική εντολή) 

- όροι αποστολής 

- πιθανώς εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Η παραγγελία που υποβάλλεται από τον αγοραστή επιβεβαιώνεται από τον πωλητή μέσω email.

Άρθρο 7: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Τα διαμάντια σε παραγγελίες μπορούν να επιστραφούν σε εμάς εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ανοιχτεί η σφραγίδα. Τα κοσμήματα λιανικής μπορούν να επιστραφούν σε εμάς εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ίδιας ημέρας δικαίωμα επιστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν φορεθεί.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης υπόκειται στην αποστολή στον πωλητή, από τον αγοραστή, του παραδοθέντος προϊόντος και του πιστοποιητικού αγοράς, καθώς και των τραπεζικών στοιχείων του αγοραστή, ώστε ο πωλητής να προχωρήσει στην αποζημίωση. για επιστροφή χρημάτων. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά από τον αγοραστή, τα τραπεζικά στοιχεία για την αποζημίωση πρέπει να είναι πανομοιότυπα με αυτά που εμφανίζονται στο έντυπο παραγγελίας που ισχύει από τον αγοραστή κατά την αρχική του παραγγελία, υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παραπάνω. 

Το παραδοθέν προϊόν πρέπει να επιστραφεί στη μοναδική διεύθυνση που θα του υποδειχθεί επικοινωνώντας με τον πωλητή (08. 05. 70. 10. 09), αυτή η διεύθυνση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα σχετικά προϊόντα. 

Τα έξοδα που προκύπτουν από αυτήν την αποστολή επιστροφής βαρύνουν τον αγοραστή, διευκρινίζοντας ότι οι όροι αποστολής και επιστροφής πρέπει να είναι πανομοιότυποι (ιδίως, επιστροφή υπό συνιστώμενη κάλυψη με δηλωμένη αξία ή colissimo ακολουθούμενη από ασφάλιση από τότε. είναι πολύτιμα αντικείμενα όπως κοσμήματα). 

Μόλις ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας, ο πωλητής αναλαμβάνει να του επιστρέψει το συντομότερο δυνατό όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν, με εξαίρεση τα έξοδα επιστροφής που αναφέρονται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι το παραδοθέν προϊόν επιστρέφεται στον πωλητή στην αρχική, άθικτη και καθαρή συσκευασία του. Ειδικότερα, αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί ποτέ να εφαρμοστεί εάν τα παραδοθέντα προϊόντα έχουν σαφώς αποτελέσει αντικείμενο διαρκούς χρήσης ή τροποποίησης.

Ωστόσο, μόνο τα προϊόντα που επιστρέφονται σε άψογη κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία μπορούν να επιστραφούν (τα έξοδα αποστολής και επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη).

Η επιστροφή των ειδών πρέπει να γίνει σε δέμα ασφαλισμένο στην τιμολογιακή αξία, σε περίπτωση αποστολής χωρίς ασφάλιση η εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλεια ή κλοπή κατά την παράδοση.Τα προϊόντα δεν θα παραληφθούν ούτε θα αντικατασταθούν Κατόπιν ειδικής παραγγελίας ή φτιαγμένο στο μέγεθος

Άρθρο 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει με χρηματική εντολή, τραπεζική επιταγή, κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή πιστωτική κάρτα την πλήρη εξόφληση της παραγγελίας του κατά τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς του πωλητή, υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παραπάνω, και υπό την επιφύλαξη της άσκησης των δικαίωμα υπαναχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 7 ανωτέρω.

Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται σε έναν από τους ιστότοπους του DIRECTGLOBE GROUPE πληρώνονται μόνο κατά την παραγγελία. Κανένα προϊόν δεν μπορεί να αποσταλεί σε πελάτη εάν ο τελευταίος δεν έχει πληρώσει προηγουμένως το 100% της τιμής πώλησης συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος καθώς και τυχόν σχετικών εξόδων παράδοσης.

Για να μην προκύψει καμία αμφισβήτηση σχετικά με τα ποσά που πληρώνει ο πελάτης, η DIRECTGLOBE GROUPE αποστέλλει πάντα στον πελάτη επιβεβαίωση για την εγγραφή της παραγγελίας του.

Η DIRECTGLOBE GROUPE διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οποιαδήποτε διαχείριση παραγγελιών και οποιαδήποτε παράδοση σε περίπτωση άρνησης έγκρισης πληρωμής με τραπεζική κάρτα ή άλλη πληρωμή από επίσημα διαπιστευμένους φορείς ή σε περίπτωση μη πληρωμής ή/και απάτης και να διώξει τον δημιουργό (σ) του τελευταίου.

Η εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE διατηρεί το δικαίωμα ιδίως να αρνηθεί να πραγματοποιήσει παράδοση ή να τιμήσει μια παραγγελία από πελάτη που δεν έχει εξοφλήσει πλήρως ή εν μέρει μια προηγούμενη παραγγελία ή με τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαφωνία πληρωμής.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής που προκύπτει από απόρριψη της αρχικής πληρωμής με τραπεζική κάρτα ή από άλλο παράγοντα θα προκαλέσει αύξηση στα οφειλόμενα ποσά με την εφαρμογή κυρώσεων καθυστερημένης πληρωμής ίσες με το βασικό τραπεζικό επιτόκιο προσαυξημένο κατά 4 μονάδες και ισχύει από την ημέρα παράδοσης των προϊόντων και την εφαρμογή ποινικής ρήτρας.

Η εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει όλες τις απόπειρες χρήσης δόλιων μέσων πληρωμής ή/και να επιλύσει δόλιες διαφορές πληρωμής ή απόπειρες δόλιας πληρωμής φιλικά, καταβάλλοντας στον πελάτη το ποσό των, πλέον πιθανών διοικητικών τελών.

Άρθρο 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα που αγοράζονται σε έναν από τους ιστότοπους του DIRECTGLOBE GROUPE μπορούν να παραδοθούν στην ηπειρωτική Γαλλία (για άλλους προορισμούς, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες μας).

Η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο πελάτης στον λογαριασμό πελάτη του. Θα πραγματοποιηθεί από τη La Poste ή από έναν μεταφορέα και με αποκλειστική πρωτοβουλία του πωλητή. Μπορεί να παρέμβει μόνο αφού η παραγγελία έχει επικυρωθεί από τον πελάτη και γίνει η πλήρης πληρωμή. Ως εκ τούτου, τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά κέντρα πληρωμών θα έχουν δώσει προηγούμενη συμφωνία πληρωμής. Σε περίπτωση άρνησης των εν λόγω κέντρων, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα.

Εάν ο πελάτης απουσιάζει κατά την παράδοση, θα μείνει στο γραμματοκιβώτιό του μια τηλεφωνική κάρτα που θα τον καλεί να παραλάβει το δέμα του στο ταχυδρομείο ή στον μεταφορέα.

Η παράδοση θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε από την ημερομηνία της πρώτης παρουσίασης των εμπορευμάτων στη διεύθυνση παράδοσης που υποδείχθηκε από τον πελάτη κατά την παραγγελία. Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνει έναντι υπογραφής από τον παραλήπτη πελάτη ενός δελτίου παράδοσης.

Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να ελέγξει τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων που παραδόθηκαν κατά τη στιγμή της παράδοσης, πριν υπογράψει το δελτίο παράδοσης.

Οποιαδήποτε ανωμαλία σχετικά με την παράδοση (βλάβη, λείπει προϊόν από το δελτίο αποστολής, κατεστραμμένο δέμα, σπασμένα προϊόντα κ.λπ.) πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο αποστολής με τη μορφή «χειρόγραφων αποθεμάτων», συνοδευόμενη από την υπογραφή του πελάτη. Ταυτόχρονα, ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει αυτή την ανωμαλία αποστέλλοντας στον μεταφορέα εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής που αναφέρει τα εν λόγω παράπονα.

Ο πελάτης πρέπει να στείλει αντίγραφο αυτής της επιστολής με φαξ ή με απλή επιστολή στην εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του μεταφορέα θα εμφανίζονται στο δελτίο παράδοσης

Άρθρο 10: ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εάν το είδος που παραγγείλατε είναι διαθέσιμο σε απόθεμα, ο χρόνος παράδοσης είναι 8 έως 10 εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων, οι χρόνοι ανεφοδιασμού μπορεί να είναι δύο έως τρεις εβδομάδες.

Οι χρόνοι παράδοσης θα ξεκινήσουν μόνο από την ημερομηνία πληρωμής ή/και πιστοποίησης πληρωμής για την παραγγελία.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή έκτακτων γεγονότων (φυσική καταστροφή, επιδημία, απεργίες, lock-out κ.λπ.) που καθυστερούν ή απαγορεύουν την παράδοση των εμπορευμάτων, η εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση η παράδοση εντός των προθεσμιών μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο πελάτης είναι ενημερωμένος με τις υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας DIRECTGLOBE GROUPE.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας εκ μέρους της εταιρείας DIRECTGLOBE GROUPE για παράδοση εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, θα προσφερθεί στον πελάτη ένα προϊόν αντικατάστασης σε τιμή ισοδύναμη με την αγορά του ή με αποζημίωση για την αγορά του.

Άρθρο 11: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο πελάτης πρέπει να συνταγογραφήσει με την εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE την ίδια ημέρα παράδοσης ή το αργότερο την πρώτη ημέρα ανοίγματος μετά την παράδοση. Οποιοδήποτε παράπονο για σφάλμα παράδοσης ή/και μη συμμόρφωση προϊόντων σε είδος ή ποιότητα σε σύγκριση με τις ενδείξεις που αναγράφονται στο δελτίο αποστολής. Οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται μετά την προθεσμία αυτή θα απορρίπτεται. Η διατύπωση αυτής της καταγγελίας με την εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE θα γίνει με συστημένη επιστολή. Οποιοδήποτε παράπονο που δεν υποβληθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται παραπάνω και εντός των χρονικών ορίων δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και θα απαλλάξει την εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE από κάθε ευθύνη έναντι του πελάτη.

Άρθρο 12: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Με την επιφύλαξη της νόμιμης εγγύησης για κρυφά ελαττώματα που αναφέρεται στο άρθρο 1641 του Αστικού Κώδικα, ο αγοραστής επωφελείται από εμπορική εγγύηση, κατά περίπτωση - η διάρκεια της οποίας αναγράφεται στην κάρτα εγγύησης που παραδίδεται ταυτόχρονα με το προϊόν. - από την παράδοση έναντι τυχόν ελαττωμάτων που ενδέχεται να παρουσιάζει το παραδοθέν προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συμβατική εγγύηση αναφέρεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Diamant-Anvers.gr για το υπό εξέταση προϊόν. 

Αυτή η υλοποίηση εξαρτάται από τη συμμόρφωση του αγοραστή με την επιστροφή στον πωλητή της δεόντως συμπληρωμένης κάρτας εγγύησης και τη χρήση του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, που καθορίζονται στο προϊόν ή σε φύλλο που συνοδεύει την παράδοσή του. οδηγίες χρήσης και συστάσεις χρήσης. 

Υπόκειται επίσης στην αποστολή από τον αγοραστή, με έξοδα του, του παραδοθέντος προϊόντος με συμβατική εγγύηση, στη διεύθυνση που θα του δοθεί επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών του πωλητή (08. 09. 70. 10 09) , συνοδευόμενα από το πρωτότυπο του τιμολογίου και το πιστοποιητικό αγοράς, αντίγραφο του οποίου θα κρατήσει ο αγοραστής. Οι όροι αποστολής και επιστροφής πρέπει να είναι πανομοιότυποι (ιδίως, επιστροφή υπό κάλυψη που συνιστάται με δηλωμένη αξία ή colissimo ακολουθούμενη με ασφάλεια από εκεί και πέρα ​​εάν αφορά τιμαλφή όπως κοσμήματα) 

Σε περίπτωση που πρόκειται να εφαρμοστεί η συμβατική εγγύηση, ο πωλητής αναλαμβάνει, με δικά του έξοδα και με επιλογή του αγοραστή, όταν αυτό είναι δυνατό, είτε να αποκαταστήσει το παραδοθέν προϊόν είτε να το ανταλλάξει, εάν αυτή η επισκευή δεν είναι εύλογα δυνατή, είτε τελικά πρέπει να το επιστρέψει. 

Εάν ο αγοραστής επιλέξει μια ανταλλαγή, αυτή μπορεί να αφορά μόνο ένα προϊόν που είναι αυστηρά πανομοιότυπο με αυτό που παρήγγειλε αρχικά ο αγοραστής, εκτός εάν το υπό εξέταση προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο κατά την ημερομηνία εφαρμογής της συμβατικής εγγύησης, είτε προσωρινά είτε λόγω την εξαφάνιση του προϊόντος από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της ιστοσελίδας Diamant-Anvers.gr. Στην περίπτωση αυτή, ένα προϊόν παρόμοιο με αυτό που παραδόθηκε αρχικά αποστέλλεται στον αγοραστή το συντομότερο δυνατό.

Άρθρο 13: ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE διατηρεί την κυριότητα των αγαθών μέχρι την πλήρη εξόφληση από τον πελάτη. Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων στον πελάτη γίνεται κατά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ωστόσο, κατά την περίοδο από την παράδοση έως τη μεταβίβαση της κυριότητας, οι κίνδυνοι απώλειας, κλοπής ή καταστροφής είναι ευθύνη του πελάτη.

Η μη εκπλήρωση από τον πελάτη των υποχρεώσεων πληρωμής του, για οποιονδήποτε λόγο, παρείχε στην εταιρεία DIRECTGLOBE GROUPE το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση επιστροφή των αγαθών που παραδόθηκαν σε βάρος, κίνδυνο και κίνδυνο του πελάτη (οποιαδήποτε πιθανά είδη αποκατάστασης θα χρεώνεται στον πελάτη).

Άρθρο 14: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελλείψει ρητής αντίρρησης εκ μέρους του, ο αγοραστής δίνει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τους όρους της παραγγελίας του, στο αρχείο πελατών του πωλητή, καθώς και για τη διάδοση αυτών των δεδομένων σε τρίτους, εφόσον ένας συμβατικός σύνδεσμος ενώνει τον πωλητή ή την DIRECTGLOBE GROUPE με αυτά τα τρίτα μέρη. 

Σύμφωνα με το νόμο αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες, ο αγοραστής έχει ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να στείλει το αίτημά του στην SARL DIRECTGLOBE GROUPE - Internet Service Consommateurs 149 Ave du Maine Paris 75014. 

Αναφορικά με τα στοιχεία που κοινοποιούνται για πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πωλητής εγγυάται στον αγοραστή ότι δεν διατηρούνται από αυτόν ή από τρίτους μετά την πληρωμή της παραγγελίας του από τον αγοραστή, εκτός του ποσού αυτού. 

Άρθρο 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο, και ειδικότερα στα άρθρα L. 121-16 έως L. 121-20 του Κώδικα Καταναλωτή. 

Άρθρο 16: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο αγοραστής θα επικοινωνήσει πρώτα με τον πωλητή προκειμένου να συμφωνήσει σε μια φιλική λύση. 

Το γεγονός ότι ο πωλητής δεν επικαλείται παραβίαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του αγοραστή, που διέπονται από τους παρουσιαζόμενους γενικούς όρους πώλησης, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση για το μέλλον. η εν λόγω υποχρέωση ή δικαίωμα για την ο αγοραστής να επικαλεστεί στη συνέχεια αυτήν την αποτυχία

κοντά

στη λίστα επιθυμιών